JUDr. Jan Šimeček, advokát

Mohlo by Vás zajímat

Aktuality nejen z mé advokátní praxe

Předkupní právo spoluvlastníků

Od 1. 1. 2018 se do občanského zákoníku vrací předkupní právo spoluvlastníků. Převádíte-li tedy spoluvlastnický podíl (např. na pozemku), je pro úplnou jisotu obou smluvních stran, nutné zjistit, zda některý ze spoluvasltníků nemá o jeho nabytí zájem.

Polská víza na českém trhu práce

Na serveru epravo.cz jsem publikoval nedlouhý článek o možnostech zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU. Dotýká se mimo jiné mediálně velmi známé kauzy českých společností, v jejichž provozovnách byli zadrženi občané Ukrajiny s vízy vydanými Polskou republikou. Celý článek naleznete zde.

Změny daně z převodu nemovitostí

Od listopadu 2016 se je jediným poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatel. Strany se tedy již nemohou dohodnout, kdo z nich  státu zaplatí daň z převodu nemovité věci a vždy ji bude hradit kupující. Prodávající ale neručí za splnění daňové povinnosti.

Soukromí zloděje nadevše

Nejvyšší správní soud nedávno rozhodl, že majitel obchodu může v rámci svého práva na ochranu majetku toliko instalovat a provozovat kamerový systém a získané záběry následně poskytnout příslušným orgánům k dalším úkonům, nemůže však v rámci výkonu tohoto práva tyto záběry bez souhlasu zachycené osoby (zloděje) zveřejňovat. Opačný postup by dle soudu byl zásahem do soukromého a osobního života takové osoby.

Promlčení pohledávky

Občanský zákoník stanoví, že nebylo-li právo vykonáno v promlčecí lhůtě (například, nebyl-li dluh vrácen), promlčí se a dlužník není povinen plnit. Obecná promlčecí lhůta je tříletá a běží v případě dluhu ode dne jeho splatnosti, tj. ode dne, kdy měl dlužník plnit. Neodkládejte proto řešení svých pohledávek a využijte  k prosazení svých práv odbornou pomoc.

Koupě vozidla od osoby v exekuci

Kupujete-li vozidlo od osoby, proti níž je vedeno exekuční řízení, vystavujete se vážnému riziku, že exekutor prohlásí kupní smlouvu za neplatnou a vozidlo Vám odebere. Poskytuji proto nově službu ověření osoby v centrální evidenci exekucí, která Vás před tímto ochrání.

Povinnost upravit stanovy SVJ

Všechny společenství vlastníků jednotek jsou povinny přizpůsobit svou společenskou smlouvu nové úpravě obsažené v občanském zákoníku. Pokud tak ještě neučinily, vystavují se nemalému riziku, že je k úpravě vyzve příslušný soud a pokud výzvě nevyhoví, soud může toto sdružení vlastníků jednotek zrušit a dokonce nařídit jeho likvidaci. Proto se nevyplatí odkládat tuto úpravu a čekat na výzvu soudu.

Právní úprava realitních kanceláří

Legislativní radou vlády prošel v závěru loňského roku návrh významného zákona o realitním zprostředkování upravující vztahy na českém trhu obchodování s nemovitostmi. Zásadní a vítanou změnou bude konec riskantních úschov kupní ceny na účtech realitní kanceláře. Zkrátí se doba, na kterou je možné uzavřít smlouvu o výhradním zprostředkování na šest měsíců. Provize za zprostředkování pak bude splatná až po uzavření hlavní (kupní, nájemní ..) smlouvy. Uvidíme však, zda a v jaké podobě bude zákona přijat.